přejít na obsah stránky
Naše poslání

Někdo chtěl hrát a někdo tvořit, někdo organizoval a někdo se snažil vyniknout, ale všichni jsme měli čekat, až zazvoní.

Sešli jsme se, abychom pomohli přinést na střední školu trochu toho, co nám v ní občas chybělo. Dobré hry, soutěže dostupné všem, akce pro celou školu a prostor zkusit takové věci organizovat pro ostatní.

Věříme, že střední škola není žádná čekárna na ten zábavnější život po posledním zazvonění.


Prezentiáda získala 2. místo na České ceně za PR

Prezentiáda 2011

Druhý ročník Prezentiády prokazuje, že po soft skills a umění prezentace je na středních školách stále hlad. Co může být lepší než zasoutěžit si, naučit se týmové práci, stát se mistrem prezentace a ještě vyhrát tři notebooky? Na soutěžící čeká mírně futurologické téma "naše škola za deset let". Mají před sebou spoustu práce s Power Pointem, nacvičování svých vystoupení před spolužáky a nakonec konfrontaci s odbornou porotou a dalšími školními týmy.

Prezentiáda se v druhém ročníku dostává ještě hlouběji do školního prostředí spoluprací s Vysokou školou ekonomie a managementu, která je generálním partnerem soutěže.