přejít na obsah stránky
Naše poslání

Někdo chtěl hrát a někdo tvořit, někdo organizoval a někdo se snažil vyniknout, ale všichni jsme měli čekat, až zazvoní.

Sešli jsme se, abychom pomohli přinést na střední školu trochu toho, co nám v ní občas chybělo. Dobré hry, soutěže dostupné všem, akce pro celou školu a prostor zkusit takové věci organizovat pro ostatní.

Věříme, že střední škola není žádná čekárna na ten zábavnější život po posledním zazvonění.


Prezentiáda získala 2. místo na České ceně za PR

Současnost a budoucnost SCG

Student Cyber Games má v popisu práce pořádání turnajů, soutěží, lig a mistrovství, podporu volnočasových aktivit studentů, ale také vzdělávací a osvětovou činnost pro veřejnost a vydávání publikací. Činnost SCG je dlouhodobě zaměřena především na studenty středních škol a podporu školního soutěžení.

V současnosti, po znovu obnovení práce týmu Student Cyber Games zhodnocujeme zkušenosti a připravujeme podklady a vše náležité pro další soutěže v rámci SCG, které se mají konat v následujícím školním roce.

Vlastnosti, které jsou pro SCG soutěže a projekty důležité a chce SCG zavádět jako standard a zdůraznit je jsou:

1. Nechat soutěžit všechny studenty dohromady – kluky, holky, dlouhé, krátké, sportovce, básníky, zkrátka bez rozdílu dostupné.

2. V duchu tradice uspořádat velkou soutěž v netradiční disciplíně s hlubším poselstvím než je na první pohled zřejmé.

3. Učit studenty, kteří projeví zájem, organizátorským schopnostem.

4. Pracovat se studenty, kteří se do soutěže přihlásí dále formou přednášek, seminářů, případně dalších návazných akcí. Tyto akce mohou studenty oslovit, zaujmout a být jim přínosem. Myšleny jsou tím zejména korespondenční soutěže, exkurze, workshopy a další.

5. Otevřít tyto semináře a přednášky případně i pro nesoutěžící studenty ze školy, na které se bude zrovna daná doplňková akce konat. Ovšem pro ty, kteří projeví opravdový zájem.